Virksomhedsprofil

LAWA er en ung og ambitiøs tegnestue med en bæredygtig profil og flere realiserede boligprojekter bag sig. Tegnestuen har lagt et højt ambitionsniveau for tegnestuens projekter og har opnået anerkendelse og flere publiceringer i fagblade og dagblade.

Tegnestuen har som målsætning at skabe byrum, bygningsarkitektur og design, som er vedkommende og af høj byggeteknisk, bæredygtig og æstetisk karakter. Gennem udvikling af nyskabende og eksperimenterende arkitektur, søger vi som tegnestue at skabe vedvarende og indlevede rammer på et højt niveau.

Miljø og Socialt ansvar
Allerede fra starten af projektet inddrager vi de bæredygtige præmisser og sidestiller dem med fagets øvrige komponenter. Ved at indtænke klimamæssige, sociale og økonomiske forudsætninger allerede fra begyndelsen, opnår vi en bæredygtig helhedstænkning til gavn for projektet og i sidste ende bygherren. Slutproduktet bliver en arkitektur, som er vedvarende, nytænkende, æstetisk og ressourcebevidst.

Indehavere:

Mads Lützen, cand arch download CV
Mads Windfeldt, cand arch, arkitekt maa download CV

  • Built with Indexhibit

  •