CYKLUS - BÆREDYGTIG BYSAMFUND

År: 2007
Bygherre: Europan
Status: afsluttet

Projekt resume - Full projekt

RESUMÉ:

Koncept for et bæredygtigt bysamfund, hvor arkitekturen er en aktiv medspiller for en bæredygtig livsførsel. Cyklus er ideen om en bygning, der tilpasser sig over tid og dermed favner brugernes divergerende behov og forudsætninger. For eksempel udnyttes de modsatrettede behov og brugsmønstre for kontor og boliger. Kontorlokaler er orienteret mod nord og øst og genererer liv om dagen, mens boligerne er orienteret mod syd og vest og udnytter fortrinvis bygningen eftermiddag og aften. Dette udnytter de divergerende dagslys og passivsolvarme behov og skaber et livligt, trygt og varieret miljø i atriet, dag og aften.

Boligerne er indrettet forskelligt og i varierede størrelser for at imødekomme en diversitet i beboersammensætningen. Lejlighederne består af ét element, der kan kombineres horisontalt og diagonalt. Det giver mulighed for variation i boligens størrelse, så boligarealet kan reduceres eller forøges i takt med, at beboernes behov ændrer sig.


SUMMARY:
Concept for a sustainable urban community where the architecture performs an active active role to achieve a sustainable life. Read more about the project in the pdf