BENETTON i Teheran

År: 2009
Bygherre: Benetton
status: konkurrenceforslag

I samarbejde med OPMA Arkitekter.

RESUMÉ:
Wadien kan ses som en spektakulær og interresant oplevelse inde i bygningen, der samtidig har den banale funktion i at trække lys ind i bygningen. Lyset og det enkle materialevalg komplimenteres af volumenernes terrassering og brydes kun af de tværgående passager, der forbinder de to bygningskroppe.

SUMMARY:
The Wadi should be seen as a spectacular and interesting experience within the building. A light and simple material compliments the terracing of the volumes. The only contrast to the white masses is the skyways above and the vegetation at each terrace. The exterior of the building has the character of a monolith; a humble, solitary box placed on a base. While the silhouette of the Wadi on the façade reveals that there is a presence of a space inside, the
distinct experience of the Wadi is saved for the viewer as he enters the buildling.